Умеем ли и как да ангажираме хората в компанията

Климентина Рашева,
управляващ партньор в denkstatt България

Всеки мениджър иска да работи с ангажирани хора в екипа си. Ежегодно се инвестират средства в програми и задачи по тази тема, а резултатът често не е безспорен. Също, за да сме честни, не за всички е чак толкова ясно какво наистина кара хората ни да се раздадат за работата, с която са се заели.

Ясно е, че трябва да им е добре в работата. Наскоро и в България се заговори за благосъстояние на работното място, което е сред водещите теми в Европа и в САЩ за мениджърите. Тук темата бързо мина в серията лесни решения и полуфабрикати и сега с нея често свързваме mindfulness, йога, медитация и полезна храна на работното място. И не се шегувам – точно в този комплект и с тези думи се предлагат. Дотук.

Всъщност благосъстоянието е това, което прави хората в една компания устойчиви. То оказва влияние върху иновативността на екипа, върху цялостното представяне на служителите и е свързано с това, което са готови да направят за компанията. Това как се чувстваме на работното си място, определя как ще работим и какво ще постигнем. В този смисъл, преди да търсим решения на въпроса как да ангажираме служителите, е добре да дадем отговор на един друг важен въпрос: Какво искат хората на работното си място, за да се чувстват възможно най-добре? Да виждат смисъл; да имат подкрепяща среда, изградена на доверие; да могат да се погрижат за личните и професионалните си нужди. Грижата за благосъстоянието означава управление не само на времето, но и на личната енергия и нужди. Тоест благосъстоянието не се постига с нещата, които работодателят дава, а със средата, която той осигурява, за да могат неговите служители да действат целесъобразно на нуждите си.

Споменах енергии. За какво говоря всъщност? Благосъстоянието ни се формира от:

• Физическата енергия, или Колко съм здрав? Доброто здраве изисква физическа активност, хранене, което отчита нуждите на тялото, добро възстановяване (почивка и сън);

• Емоционалната енергия, или Колко съм щастлив? Човек е в добро емоционално здраве, когато умее да разпознава, отчита и контролира емоциите си. Колкото по-добре разбираме и владеем емоциите си, толкова повече можем да се радваме на живота, да контролираме стреса и да се фокусираме върху приоритетите си.

• Умствената енергия, или Колко фокусиран съм в това, което правя? Колко сме уверени в себе си и колко любопитни сме. Увереността ни помага да създаваме устойчиви връзки и да имаме реална оценка на способностите си. Тук се включва също способността да се грижим за умственото си израстване и да го стимулираме, да участваме в създаването и развиването на нови идеи и разбирания.

• Духовната енергия, или Каква е целта ми? Доколко сме осъзнати за личната си мисия и цел, какво е чувството за принадлежност към екипа и компанията.

Как стоят нещата в България? В края на миналата година заедно с Българската асоциация за управление на хората и „Евдемония Сълушънс“ направихме проучване за това как компаниите прилагат и разбират благосъстоянието. Това, което видяхме, е, че то се възприема с различните негови аспекти, само че компаниите не обхващат темата в нейната цялост с програмите, които прилагат на практика. Дейностите, насочени към подобряване на благосъстоянието, се свързват предимно с допълнителни социални пакети и бонуси, предлагани на служителите, а не толкова с цялостна концепция, обвързана с организационната култура. С други думи истински ценни за ангажирането на хората са не самите придобивки, а средата, която променяме в полза на това те да могат да се грижат за физическите си, умствените, емоционалните и душевните нужди. Не се налага ние да го правим от тяхно име. Затова и когато говорим за благосъстояние, имаме предвид стойността, която създаваме за хората и за бизнеса в една компания. Гледаме отвъд „даването“ и „осигуряването“.

Ето как аз виждам създаването на стойност за хората:

• Да сте отделили време да разберете заедно с екипа си какво е благосъстояние за него и за вашата компания. Да не се хвърляте да прегръщате все нови видове придобивки, преди да сте разбрали какво наистина означава за вашите хора да се чувстват добре.

• Да се съобразите с организационната култура, процесите и реалностите в съответната работна среда. Да свържете добре благосъстоянието с организационната култура, означава най-напред да определите кое е щастие за вашия екип, във вашата фирма, в тази среда и при тази специфика на работата, която компанията предлага.

• Да помислите кои неща, с които се захващате или за които вземате решение да въведете, са съобразени с реалните потребности и желания на служителите. Ако има яснота за значението на тези нужди и компанията ги „отразява“ в организационната култура, постигането на този баланс води до по-ангажирани и продуктивни хора, с високо качество на работата и повече смисъл, който те виждат в нея.

• Да разгледате целите и стратегията на компанията. Благосъстоянието на служителите е процес, който трябва да се управлява като всички останали дейности и да има асоциирани с целите на бизнеса свои индикатори за успех.

• Гледайте да обхващате всички аспекти на благосъстоянието. Казано с модерна дума – да действате холистично. Не е достатъчно да мислите за масажа, а да не сте помислили как помагате на хората си да разпознават и управляват емоциите си; или пък да мислите за много обучения, но не и за това как и кога си почиват. И какво означава наистина да си почиват.

Текстът е публикуван в брой 43 /2018 г. на списание „Икономист“ от 26 октомври 2018 г.
Снимка: списание „Икономист“.

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара