Защо Декларациите за екологично въздействие са растяща тенденция в строителния сектор?

Ако до преди няколко години Декларациите за екологично въздействие на продуктите (EPD ‑ Environmental Product Declarations) бяха нещо екзотично и не съвсем познато, то днес определено се забелязва тенденцията на все по-голям интерес към тях и то конкретно в строителния бранш. Нарастващият брой на тези Декларации в Централна и Западна Европа все още не се отчита така осезаемо в България, но все по-често те се превръщат в тема с все по-сериозен интерес и запитвания от компании на нашия пазар.

Каква е причината за увеличеното търсене? По-обозримият за мнозина отговор е, че потребителите изискват прозрачност относно екологичните въздействия на продуктите, които купуват; те търсят „по-зелени“ продукти. Този отговор обаче далеч не е изчерпателен. Декларациите за екологично въздействие носят ясни предимства и в B2B комуникацията, и това всъщност е главната причина за тяхната нарастваща популярност. Но да започнем отначало.

Какво е Декларация за екологично въздействие на продукт?

За да добием представа какво е Декларация за екологично въздействие, редно е да извървим „жизнения цикъл“ на един продукт. Жизненият цикъл на всеки продукт обхваща много повече от случващото се зад вратите на предприятието, което го е произвело. Той започва с добива на суровините, от които продуктът е изготвен, както и всички дейности, свързани с това по веригата на производство. Може да се разглежда и съдбата на продукта след неговото производство – въвеждането в употреба, самата употреба, както и случващото се след извеждането от експлоатация (рециклиране, изгаряне, депониране или повторни използване).

Изготвянето на декларации за екологично въздействие се основава на идеята за жизнения цикъл на продукта и е нормирано по стандартите ISO 14025 и EN 15804, като се разглеждат набор от задължителни индикатори за въздействие върху околната среда и използването на ресурси. Декларациите са предмет на верификация от независим орган и се съставят на база референтни правила за различните типове разглеждани продукти (една PVC тръба, един алуминиев профил и т.н.). Най-просто казано, целта на Декларацията за екологично въздействие е да даде представа колко по-добър (устойчив) е даден продукт спрямо стандартния в бранша.

Жизнения цикъл на алуминиев профил: пример от Декларацията за екологично въздействие на ETEM.

Защо да изготвя Декларация за екологично въздействие за своя продукт?

Нека отговорим на най-важния въпрос всъщност – за какво въобще са полезни Декларациите за екологично въздействие? Отговорът на този въпрос може да изведем разглеждайки къде тези декларации са най-популярни. Като цяло, в Европа се открояват два фронта – на страните с ясно изразен интерес към Декларациите за екологично въздействие и на тези, където интересът тепърва расте. Най-ясните ползи за производителите на строителни продукти са именно:

  • Влагането на материали с Декларации за екологично въздействие помага за сертифицирането по стандарти за устойчиво строителство – в България в последните години се забелязва ръст на строителството на сгради, изградени по стандарти за устойчиво строителство – LEED, BREEAM, DGNB и други. В Западна Европа, това е отдавна установен пазар, а също и в Турция (всъщност, 9-тия по големина LEED пазар в света). За сертифициране по стандартите за устойчиво строителство се изисква покриването на редица условия. Едно от възможните (и по-лесно постижими) условия е влагането на материали с изготвени оценки на жизнения цикъл – каквито са и Декларациите за екологично въздействие. Това води до интересен феномен – в страните, където сертифицирането по LEED, BREEAM и т.н. е широко застъпено, Декларациите за екологично въздействие са едва ли не задължителни в очите на инвеститорите.
  • Декларациите за екологично въздействие могат да бъдат използвани при зелените обществени поръчки – Зелените обществени поръчки изискват информация за екологичните въздействия на продуктите, както и поставят критерии за природосъобразност. Декларациите за екологично въздействие са признат инструмент, с който може да се демонстрира, че продуктите отговарят на зададените критерии за природосъобразност. В България зелените поръчки все още съществуват само на теория. В редица европейски държави обаче, те са ясно застъпени. В този контекст, Декларации за екологично въздействие спомагат за конкурентоспособността на продуктите, които се продават на европейския пазар.
  • Декларациите за екологично въздействие правят маркетинговите твърдения за екологичност ясно обозрими – в днешно време, от компаниите все повече се изисква да демонстрират природосъобразността на своите продукти. Това обаче често е трудно и зад твърденията за „зелени“ и „устойчиви“ продукти често липсва подплата. По-горе споменах, че Декларациите за екологично въздействие целят да демонстрират колко природосъобразен е даден продукт спрямо стандартния в бранша – чрез тях маркетинговите твърдения за екологичността на даден продукт могат да добият ясни измерения.

Имайки предвид, че към момента Декларациите за екологично въздействие са най-популярни в Западна Европа (и Турция), можем да направим генералното заключение, че ползите от тях са предимно за производители на строителни продукти, които изнасят за други държави. Това най-общо показва и консултантският опит на denkstatt – нашите клиенти предимно се интересуват от Декларации за екологично въздействие, за да си осигурят конкурентоспособност на пазари в чужбина. Въпреки това, редно е да отбележим, че в България строителството по стандарти за устойчиво строителство е все по-популярно, особено при офис/търговски пространства и луксозните жилищни комплекси. Именно те са средата, в която Декларациите за екологично въздействие тепърва ще разгръщат потенциала си в България. Това е и причината все по-често да ни търсят компании, които участват в конкурси при строителството на устойчиви сгради тук, тъй като инвеститорите изискват подобни Декларации за продуктите, които избират.

Материалът е публикуван в сп. Ютилитис, бр. Август-Септември 2018 г.

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара