За да управлявате още по-добре

Управлявате бизнес. И без друго сега е достатъчно трудно, а се появяват една след друга регулации и изисквания. ESG (екологично, социално и корпоративно управление и докладване) е старата концепция за устойчиво развитие, но този път институционализирано и вече не-доброволно. Без значение от вашата бизнес стратегия или план – всичко вече е съобразено с тази концепция. И колкото по-рано започнете да прилагате принципите на ESG, толкова по-лесно ще ви бъде след това.

Ако сте голяма, средна или малка компания – откъде да започнете, как да разберете какво ви засяга, по какъв начин да се подготвите?

Откъде се появи ESG

Всъщност ESG не е нищо коренно ново и различно. Нуждата от подобна регулация се появи от капиталовите пазари, от намирането на формула за следене на представянето на компаниите как управляват въздействието си върху околната среда или как се грижат за служителите си. И понеже има задължителен характер като изискване вече бърка пряко в джобовете на бизнеса, защото е обвързано с финансирането им. Няма причина за стрес или притеснения – реално много компании вече работят в тази насока като следят данните за въглеродните си емисии, стремят се към енергийна ефективност, полагат все по-сериозна грижа за служителите си. С две думи – компаниите сами правят такъв тип въведения, но просто не ги наричат по този начин.

Как е свързан ESG с успеха

Много е просто – като следиш по-добре представянето си, разбираш какво има да подобряваш. Това е добро управление на риска. Какво означава доброто управление по принцип и какво общо има с ESG? G е за Governance и е равнозначно на интегритет – това, което една компания е обявила за ценност, се вижда в лидерството и е подкрепено със съответните политики, правила, системи. Доброто управление в днешния му смисъл означава включеност, взаимност, прозрачност. Интегритет е това, което мисля, това да говоря и това да правя. Отделно, някои от екологичните и социалните теми днес влияят на ценностите – например разнообразието от гледна точка н човешките права. Просто тази по-широка палитра създава противоречия вътре в компанията и се управлява още по-трудно. Например, кое е по-ценно – една фирма да се придържа към разбирането си за присъствие на двата пола равнопоставено или наемането на човека, чиито качества будят в мениджмънта желание да го поканят в екипа си?

За всички бизнеси или индустрии ли важи ESG

Големите задават тона. Те са под прякото влияние на новите регулации и ако искат да останат там, където са успели да стигнат, трябва да вървят в унисон с развитието на стандартите за интегриране на ESG. Не могат да неглижират темата – това може да им коства lisence to operate. Какво означава това – хората да не ги приемат и да ги посочат с пръст като „мръсен или лош бизнес“ например. Неотдавна беше въведена Европейската Таксономия за устойчиви финанси, която определя кои бизнеси са екологично устойчиви и кои не.

Според нея има бизнеси, които не са признати за устойчиви. Защо? Представете си добър лидер на компания, извадена от таксономията, но който работи с уважение към хората си, следва политиките и пръв ги прилага, установил е добра среда в компанията, но въпреки това не е признат за напълно устойчив бизнес. В същото време, си представете друг лидер на компания, която е, условно казано, устойчива според дефиницията в регулациите, но е в сивия сектор, не се грижи за служителите си и прочие крайности в примера. Коя компания има добро управление? В този смисъл ESG като стратегия може да бъде доста условно. Но за големите компании това е път за финансиране, защото въведената Таксономия неформално урежда как трябва да се държи финансовият свят и по-конкретно кои компании са по-подходящи за финансиране. За средните е също възможност за финансиране и участие на пазара. За малките – просто да не бъдат изключени от веригата на доставки. Може и да сте малка компания, но ако искате да работите с големите компании, пак ще ви трябва ESG. Независимо от размера на компанията, по-добре започнете още отсега, дори и да не е почукало на вратата ви, съвсем скоро и това ще стане. Бизнесът в България не винаги мисли в перспектива, по-скоро чака да се появи проблем и тогава го решава. Колкото по-малка е една компания и разполага с по-малък ресурс, толкова повече тя е обект на това, което се случва. Затова си струва бизнесът поне да проучи какво се задава, какво трябва да знае, как го засяга.

Как една компания да измери докъде е стигнала в процеса

Има два подхода – вътрешен и външен. Вътрешният е как протича управлението, а външният – какви са регулациите, които касаят компанията. Първо трябва да се определи къде се намира фирмата по тази стълба. Какви са политиките, правилата и процесите на поведение, дали лидерите ги утвърждават с примера си, работят ли надолу по спиралата. Постигането на нулеви емисии или климатично неутрален статус оглавяват списъка на действията, които водят до по-устойчив бизнес от външните мерки. какви други неща да предприемете най-добре ще разберете, ако се ориентирате какво в представянето на компаниите следят рейтинговите агенции – те проверяват фирмите, в които инвеститорите си влагат парите според ESG зрелостта им и им отреждат място в класациите си, така че това служи за ориентир на инвеститорите.

Какви практически стъпки да направят компаниите

Много от компаниите вероятно вече са предприели конкретни действия, дори да не го осъзнават.  През последните години все повече се говори за кръгова икономика и това се дължи на фактори като затруднен достъп до ресурси, негативни въздействия върху околната среда от неустойчива производствена дейност, свръхконсумация и свръхпроизводство на стоки. Какво можете да направите още? Ето няколко насоки – намалете използването на природни ресурси и първични суровини за сметка на вторични такива; грижете се продуктите да имат по-дълъг живот, ако могат да се поправя или стават за повторна употреба; рециклирайте продуктите и отделните материали, съдържащи се в тях; намалете употребата на продукти и материали, които не подлежат на рециклиране; опитайте се да намалите генерирането на отпадъци. Списъкът може да бъде допълнен. Например – анализирайте как управлявате консумацията на вода? Или какво е въздействието на бизнеса ви върху екосистемите и биологичното разнообразие? Като цяло искат или не, компаниите ще трябва да приемат и да се съобразяват с ESG регулациите. Това, което ви остава е да погледнете на регулациите извън техния задължителен характер. Тогава ESG може да бъде възможност да създавате стойност, като откриете още ефективни начини за упражняване на дейността в днешните трудни времена. 

Статията е публикувана в списание „Мениджър“, брой IX, 2022 г.

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара