Как се реализират на практика някои от принципите на кръговата икономика

Николай Михайлов, консултант в denkstatt България

Винаги е било модерно да се говори за новите тенденции. В икономиката тези разговори включват изкуствен интелект, роботизация, индустрия 4.0 и, отскоро, „кръговост“. През последните няколко години концепцията за кръгова икономика все по-често се представя като универсално решение на проблемите, свързани с неустойчивото потребление на суровини. Накратко, понятието за „кръгова икономика“ е създадено в явен противовес на съвременната „линейна икономика“, в която голяма част от суровините се извличат, употребяват и изхвърлят. От икономическа гледна точка при изхвърлянето на един продукт се губи цялата му остатъчна стойност. В това отношение, рециклирането помага част от тази стойност да се върне обратно в икономиката. Още по-добре, поправката и повторната употреба на практика запазват стойността на продукта в значително по-голяма степен. В един идеален свят някои продукти дори може да не се купуват, а да се наемат и отдават, т.е. да се споделят.

Как, обаче, изглеждат тези обещаващи идеи, когато напуснат структурирания бит на университета и държавната администрация и навлязат в истинския свят – на бизнеса? Нека разгледаме няколко работещи примера, които онагледяват основните принципи на кръговата икономика.

Един от принципите е свързан с поставяне на приоритет върху възобновяемите ресурси и тяхното пълно оползотворяване. Добър пример тук е най-голямото ВиК дружество в Холандия – Vitens. По време на пилотно проучване, целящо обезцветяването на питейна вода, те откриват, че отпадъкът им съдържа хумусни киселини и трапезна сол. Тъй като депонирането на отпадъци е доста скъпо начинание в Холандия, Vitens търси начини да ги намали в максимална степен или дори да ги елиминира. Пазарното проучване показва, че хумусните киселини имат пазарна стойност – те може да се продават като почвени подобрители в земеделието и градинарството и дори като хранителна добавка за някои животни.

Друг принцип разглежда удължаването на полезния жизнен цикъл на различни продукти и техните съставни части. Например, програмата Diamond Select на Philips Healthcare предлага цяла гама от бюджетна медицинска техника, която се състои от 80% части „втора употреба“. Тази техника се продава с качество и гаранция еквивалентни на оригинала, но на цени между 60 и 85% от тези на новите продукти. Този подход позволява на Philips Healthcare да достигне  развиващи се пазари, които не могат да си позволят цената на най-новия модел на компанията.

Освен чрез изкупуване, поправка и продажба жизненият цикъл на продуктите може да се удължи и чрез преосмисляне на бизнес модела на една компания. Philips Healthcare, например, освен продажби предвиждат и дългосрочното отдаване под наем на медицинска техника. От една страна, по този начин може да се достигне още по-голям пазарен сегмент, тъй като на практика не е необходим капиталов разход за придобиване на актива. От друга, в замяна на уговореното периодично възнаграждение, Philips Healthcare също се ангажират да поддържат техниката в пълна изправност. Къде излиза сметката ли? Медицинските уреди, заедно със сложните им части, остават собственост на Philips Healthcare, в отлично състояние и готови за възстановяване и повторно отдаване под наем.

А, замисляли ли сте се в каква част от времето използвате един от най-ценните си материални активи – личният автомобил? Проучванията показват, че повечето коли стоят паркирани през 95% от времето. Това откритие важи не само за личните ни скъпи придобивки. Компаниите също разполагат с изключително скъпа техника, която държат „паркирана“ през голяма част от времето. Една бързо развиваща се стартъп компания, наречена FLOOW2, изглежда е намерила решение на този проблем, прилагайки един от принципите на Кръговата икономика – внедряване на цифрови технологии.  FLOOW2 поддържат онлайн платформа за наемане и отдаване на активи като фирмени автомобили, трактори, принтери, конферентни зали и офис място. От страна на наемателя, платформата позволява да се наемат скъпи активи под пазарната цена, а от страна на наемодателя платформата помага тези активи да се отдават, когато не са нужни и по този начин да генерират стойност.

Светът ни става все по-богат и се нуждае от все повече суровини. Затова отделянето на икономическия растеж от консумацията на ограничените суровини на Земята е в основата на „кръговата икономика“. Крайната цел е да се постигне икономическо и социално развитие, което не приключва в обозримото бъдеще, единствено поради нашето късогледство.

Статията е публикувана в броя от месец май 2018 г. на списание „Ютилитис“.

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара