Как се става лидер в корпоративната устойчивост?

Всяка бизнес дейност има своя отпечатък върху околната и социална среда – и положителен, и отрицателен. От една страна, за всяка компания е важно да е наясно със значимите си въздействия – все по-нарастващият натиск на заинтересованите страни и изискванията по отношение на докладването го налагат. Истински успешните компании обаче гледат на прозрачността като плюс, а не просто като задължение – именно прозрачността и доброто, отговорното, управление са основните фактори за добрата репутация, корпоративната устойчивост и доверието в бизнеса.

Прозрачност не значи само управление на риска, а и диалог и комуникиране на позитивите, които бизнесът носи в обществото. Но при тези позитиви далеч не говорим само за въвеждане на зелени политики, намаляване на емисии или правене на зелени кампании, особено ако са самоцелни, а не обвързани с целите на компанията. За лидерите в корпоративната устойчивост прозрачността, отговорното управление и диалогът със заинтересованите страни са инструменти за създаване на споделена стойност – позитиви и за компанията, и за обществото.

В търсенето на това обаче, компаниите се сблъскват с проблем. Те знаят, че чрез дейността си добавят стойност в обществото по много начини – чрез продуктите си, чрез инвестициите си, чрез взаимоотношенията си със заинтересованите страни. Знаят и за негативните си въздействия; стремят се да управляват и тях, и позитивите, които носят. Често тези въздействия обаче се явяват „външни“ за компанията – отвъд финансовите отчети, отвъд оперативния контрол. Явяват се „невидими“ и „някъде там“, а дори и да са известни, често са несравними – можем ли въобще да сравним въздействието на един килограм емисии на вредни вещества на фона на едно създадено работно място?

Отговорът е положителен, а решението новаторско. Чрез „остойностяване“ на въздействията – т.е. обръщането им в паричното измерение на тяхното отражение върху човешкото благосъстояние – компаниите могат да направят широкия набор от свои въздействия видими и сравними. Доказателство, че това е печелившата стратегия, е успехът на прилагащите я компании в най-големия в света пазарен индекс за устойчив бизнес – Dow Jones Sustainability Index (DJSI), част от семейството на S&P Global. Въведен през 1999 г., DJSI проследява успеха на хиляди водещи световни компании, като този „успех“ е тяхното дългосрочно икономическо представяне, но редом с това и управлението на въздействията им върху околната среда и обществото.

denkstatt e една от малкото компании в света, която може да се похвали с опит в прилагането на иновативната концепция за остойностяването на въздействията на компаниите върху околната среда и обществото – превръщането им в добре познатите на бизнеса „разходи и ползи“. Нашият клиент METRO AG e тазгодишния лидер в Dow Jones Sustainability Index в категорията „Хранителни стоки и търговия на дребно“ („Food and Staples Retailing“), както и е удостоен с най-висок статус – „Gold Class“, в годишника на RobecoSAM за устойчиви компании 2019 (The Sustainability Yearbook 2019) – водеща компания за устойчиви инвестиции, управляваща активи на стойност над 11.5 милиарда долара и изготвяща годишните оценки на DJSI. В рамките на DJSI през изминалата 2018 г. са оценени 2 686 компании от 60 индустрии, на база 166 222 предоставени документи. Повече информация за представянето на METRO AG е налична тук: https://www.metroag.de/en/media-centre/news/2019/02/26/metro-gold-class-sustainability-award-2019

Сред причините за успеха на METRO е новият модел за създаване на устойчива стойност („Sustainable Value Creation Model„), изготвен от denkstatt. Приложен за първи път през 2018 за финансовата 2016-17, методиката на модела оценява въздействията на продажбите на продукти на METRO върху икономиката, околната среда и обществото в цялата верига на стойността на компанията, обхващаща близо 760 магазини в 25 държави, хиляди доставчици по целия свят и близо 24 милиона клиенти. Благодарение на концепцията на остойностяването на въздействията, моделът дава възможност различните икономически, екологични и социални значими теми да бъдат пряко сравнени, с цел ясно и подкрепено със солидни данни управление на въздействията в световен мащаб.

Резултатите за глобалната дейност на METRO показва, че всеки 3 евро оборот (т.е., създадена икономическа стойност) са свързани с 1 евро въздействия върху околната среда и обществото – от използването на ресурси, емисии на замърсители, както и потенциално уязвим човешки труд във веригата на стойността, обхващаща цялата дейност на компанията – от фермите и фабриките, произвели продадените продукти, както и цялата дейност до пристигането на продуктите в чинията на крайния потребител, включително добавената стойност за корпоративните клиенти на METRO. Нетно, пълното въздействие възлиза на 26.7 милиарда евро позитив на глобално ниво, отчитайки генерираната икономическа стойност и приспадайки загубите за обществото от неблагоприятни екологични и социални въздействия. Моделът дава ясна представа за това в кои държави и сектори тези въздействия са най-значими. 89% от тях се дължат на дейности „преди“ и „след“ METRO – т.е., дължат се на дейността на доставчиците и крайните клиенти.

Оценката denkstatt изготвя въз основа на насоките на Natural Capital Protocol и Social & Human Capital Protocol – водещи стандарти за корпоративни оценки на нетното въздействие на компаниите върху икономиката, околната среда и обществото, създадени в резултат на сътрудничество между бизнеса, академичния, публичния и гражданския сектор. Резултатите от оценката не представляват разходи и ползи в счетоводния и отговорности за METRO в правния смисъл. Те са по-скоро нов и по-всеобхватен начин за оценка на влиянието на бизнеса върху икономиката, околната среда и в крайна сметка на обществото – на ниво проект, бизнес модел, политика и за цялата бизнес дейност въобще. Чрез този подход, позитивите и негативите за икономиката, природата и обществото спират да бъдат абстрактни понятия – те добиват ясно (парично) измерение, попадат в обсега на мониторинг и контрол на бизнеса и му дават възможността да ги комуникира и управлява.

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара