Кои са CSR инициативите на бизнеса в България?

Краят на една и началото на следващата година  е времето от календара, пълно с благотворителни събития и награди за принос към обществото, дадена кауза или околната среда. Често номинираните компании и инициативи се повтарят и конкурират, но прави ли ги това устойчиви инициативи, особено за техните бенефициенти?

Някак популярно е схващането, че една инициатива за социална отговорност е устойчива, тъй като се изпълнява ежегодно в продължение на n брой години. Други инициативи са подкрепяни, защото без корпоративните си спонсори, те не биха се осъществявали изобщо. Една голяма част от инициативите пък са свързани с еднодневни събития, които имат за цел да информират по актуални въпроси.

В denkstatt не бихме прибързали да наречем тези инициативи устойчиви.

Преди да дадем своя отговор на въпроса „Какво прави една CSR инициатива устойчива?“, нека разгледаме в какви теми са инвестирали времето, енергията и парите си компаниите в България през 2015 г. Надали някой ще се изненада от сферите, но пък разпределението на проектите е любопитно. Около ¼ от номинираните проекти за КСО (CSR) награди през 2015 г. са били в сферата на образованието, следвани от проектите в сферата на околната среда и традиционните проекти в подкрепа на деца в неравностойно положение.

Фигура 1  CSR инициативи номинирани/наградени през 2015г., разпределение по теми. Източници: Награди на БФБЛ, Награди на БАИТ, Най-голям корпоративен дарител, Европейски КСО награди, „Златно сърце“ на Business Lady, Награди на Фондация „Помощ за благотворителността в България“, CSR.bg

Ако се вгледаме в инициативите, попаднали в темата „образование“, ще забележим проекти, свързани с алтернативно образование, повишаване/промяна в квалификацията, безплатни академии за специалисти. С други думи- ще забележим проекти, които решават проблемите на образователната система в страната и отговарят на нуждите на бизнеса от квалифицирани хора. Подобни проекти отстъпват пред традиционните, някога, образователни проекти като конкурси за есе, стипендии и еднократни лекции в училищата.

В сферата на околната среда, традиционните проекти за почистване на райони и боядисване на пейки отстъпват пред проекти за оптимизации в производството, щадящи околната среда, създаване на стандарти за производство на храни, реконструкции на общественозначими инсталации.

На нас тази тенденция на промяна в типовете проекти говори, че бизнесът търси начин все повече да се свърже със средата и да създава споделена стойност – нещо, което е добро и за компанията, и за заинтересованите ѝ страни. В крайна сметка, CSR инициативите допринасят за устойчиво развитие, наистина, когато имат пряка връзка с типа дейности на бизнеса и начина, по който те отговарят на нуждите и интересите на заинтересованите страни.

 

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара