Светът отдавна е открил топлата вода: А защо я забравя?

През месец май излезе годишният доклад Solar Heat Worldwide 2019, който проследява напредъка на технологиите за отопление от слънцето и глобалния пазар на слънчеви термални колектори. За разлика от ежедневната лавина от новини за напредъка на ВЕИ в производството на електричество, той остана напълно игнориран от медиите. Не, че има някаква особено изненадваща новина: През 2018 г. световният пазар на термални инсталации спада с 3,9% спрямо 2017 г. и това е просто продължение на тенденция, започнала още преди 5 години. Но на фона на реториката за спешното „спасяване на света“ от фосилните горива определено си струва да се знае и коментира.

В условията на умерения пояс затоплянето на вода използва горе-долу толкова енергия, колкото потреблението на електричество за осветление и всякакви уреди на средно домакинство, ако последното не се отоплява на ток. Тоест, топлата вода е точно толкова важна за преминаването към нисковъглероден дом, колкото ВЕИ-тока. Слънцето затопля водата по напълно естествен начин – няма нужда от някакви невероятни технологични решения, за да бъде използвана тази енергия. Неслучайно процесът се използва откакто свят светува. През 2005 г. общата мощност на модерните соларни термални инсталации вече достига 115 GW, което тогава е много повече от всякакви други ВЕИ взети заедно. Средният годишен ръст на пазара варира около 10-20%, въпреки че субсидирането им не е масово – те просто имат икономически смисъл, особено малко по-на юг като в Гърция – говорим за естествено развитие на ВЕИ технология на свободен пазар… И тогава изведнъж светът решава да стимулира зеления ток и парите потичат натам.

Резулататите се виждат ясно на долната фигура: Инсталираните мощности на термални панели растат все по-бавно като след 2013 г. пазарът започва да спада и през 2018 г. имаме нетно увеличение на работещите мощности със само 2% (около 10 GW; при над 40 GW среден годишен ръст преди 2013 г.). При допускане за 20 г. ефективен живот и продължаващ спад на ежегодните инсталации малко след 2020 г. ще станем свидетели на пазарния срив на единствената естествено развиваща се ВЕИ технология – функциониращата кумулативна инсталирана мощност на слънчеви панели за топла вода в света ще започне да намалява.

Фиг. 1 Общ инсталиран капацитет (лява скала) и годишен ръст на общия капацитет (дясна скала) на соларни термални панели, вятърни генератори и фотоволтаици (Източник: Solar Heat Worldwide, 2019) 

Днес, в основните изводи на доклада четем: „Световният пазар на слънчеви термални инсталации беше изправен пред предизвикателни времена през последните години. Това е особено очевидно за големите пазари в Китай и Европа (общо 82% от глобалния пазар), където традиционните масови пазари за малки соларни системи за затопляне на вода за еднофамилни къщи и жилищни сгради са под пазарен натиск от термопомпи и фотоволтаични системи.“

Какво стана? Правителствата по света се влюбиха в идеята за тотална декарбонизация, започнаха масово да субсидират фотоволатичните панели и създадоха огромно изкривяване в търсенето. Медиите ги боядисаха в зелено и хората бяха стимулирани да слагат от тях, вместо термални – все пак всеки има ограничен ресурс за инвестиции. Вместо да остави пазара да наложи конкурентно използване на слънцето в домакинствата, светът си хареса победител. В битката за ВЕИ-трона, зеленият ток уби слънчевата вода, а войната спечели… газът, защото все някой трябва да топли водата, а и къщите ни. Съответно, през 2018 г. потреблението на фосилни горива и глобалните въглеродни емисии регистрираха най-големият си скок от десетилетие насам.

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара