Търсим консултант с експертиза в управление на водите!

Конкретният опит, познания и умения, които търсим за позицията са да:

  • Има образование в някоя от следните области – природни науки, околна среда, управление на води, хидрология.
  • Владее Excel за анализ на данни и създаване на изчислителни модели.
  • Познава националното и европейското законодателство в областта на водите и околната среда.
  • Има предишен опит в изготвянето на специализирани доклади в областта на водите и околната среда.
  • Има познания по темите за ПУРБ и националните методологии в областта на водите.
Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара