Целите за Устойчиво Развитие на ООН: пак очакване към бизнеса

Когато политиците измислят нови задачи пред обществото, обикновено в крайна сметка всички възлагат очакванията си на бизнеса да ги изпълнява. Така е и с новите цели на ООН за устойчиво развитие, които забележимо или не започват да формират дневния ред – какво се говори по медиите; как се разглеждат набелязаните проблеми; какви регулации се приемат – и в крайна сметка – каква работа ще се върши, за да се спаси светът незабавно или поне в рамките на до 2030 година.

Затова решихме, че е добре да ви дадем гледната си точка за това какво са тези цели, как ги разбираме ние и какво означават те за вас.

SDGs е последната инициатива на ООН за въвеждане на по-добър световен ред, като се решат всичките му големи проблеми :-). Макар че хората се занимават с това откакто съществуват, последните промени са свързани с доста голяма амбиция. Проблемите, които ООН набелязва, са представени като 17 цели в различни сфери, като бедност, здраве, образование, вода и хигиена, климатични промени и така още 12. Тези цели са продължение са на Millennium Development Goals на ООН, за които до момента се грижеше програмата Global Compact. Целите са създадени през 2015г. и са резултат на тригодишна работа и консултации с много заинтересовани страни, особено младежки организации. Тоест – хората са решили, че това са важните световни проблеми.

Въпросът сега е какво възлага обществото на бизнеса и какво очакваме, че може да значи това за компаниите:

  • На първо място, този път бизнесът е активно включен в процеса на изграждането на целите и индикаторите към тях. За разлика от предишните цели, свързани основно с дейностите на държавния и НПО сектори, тези цели позволяват на бизнеса да се припознае в тях. Пряк пример за това са темите свързани с потреблението, производството, ефективността, иновациите, икономическия растеж. Тоест – има теми, които са непосредствено свързани с дейностите на компаниите.
  • Глобалната инициатива за докладване- GRI силно промотира новите цели. Тоест, посланието към бизнеса е: когато искате да покажете напредъка си като устойчива организация и инициирате доклад за корпоративна отговорност, знайте, че ние приемаме за изходна база не само целите, но виждаме връзка между SDG-индикаторите и индикаторите за докладване според стандарта на GRI. Така GRI иска да осигури, че в докладите си за устойчиво развитие компаниите да покажат не само постиженията си, но и значението им за изпълнението на глобалните цели.

Ако една компания, която се е заела с устойчивото развитие на бизнеса си реши да свържe бизнес-целите си с тези на SDGs, това за нея ще означава:

  • обхващане на по-голям спектър от цели и индикатори

Може да се окаже и добре, защото така има поглед върху повече неща от средата и може да управлява асоциираните рискове и възможности

  • обмисляне на значимостта на нови теми за успеха на компанията

Ще може навреме да види какво идва от средата

  • представяне на компанията като част от цялата верига за създаване на стойност и приноса на тази верига към напредъка на човечеството

Тази задача ще е по-сложна, защото човешкият мозък не може да обхваща такива глобални въздействия, но пък хората са доста чувствителни по това дали някой не пречи на напредъка на човечеството :-).

  • ще има навременна идея какви регулации ще въведе правителството – в смисъл – ще разбира защо му е хрумнало това.

denkstatt разбира целите за устойчиво развитие, бизнесът му е в това да ги превежда на бизнеса в практични и измерими дейности; цифри, данни и смислени политики.

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара