20+1 оптимистични прогнози за околната среда за 2017 година

Твърдя, че 2017 г. ще бъде поредната най-зелена година в историята – много ключови индикатори за състоянието на планетата ще отчетат подобрение. Това твърдение се базира на конкретни измерими прогнози на глобално ниво. Всяка една прогноза е обвързана с източник на данни и информация, където крайният резултат може да бъде проверен след една година. Някои резултати се отнасят за 2017 г., а други – ще бъдат публикувани през 2017 г., но се отнасят за предходни години (2015, 2016 г.), тъй като събирането и обработката им се случва в продължение на по-дълго време.

1. Общото състояние на околната среда на планетата ще се подoбри – Индексът на качеството на околната среда на Университета Йейл ще нарасне (EPI).

2. Замърсяването на въздуха с фин прах (в атмосферата и помещенията) и съответното отрицателно въздействие върху здравето на хората ще намалеят (EPI, Air quality index; IHME GBD).

3. Броят хора без достъп до чиста вода и канализация и съответното отрицателно въздействие върху здравето ще намалеят (Световна банка, IHME GBD).

4. Броят на жертвите на катастрофални климатични, хидроложки и метеорологични явления ще остане поне 50% по-нисък от средногодишния брой от 1990 г. до днес (EM-DAT).

5. Човечеството ще понижи уязвимостта си и ще увеличи нивото си на адаптацията към измененията на климата и екстремните климатични явления – Индексът ND-GAIN ще нарасне (ND-GAIN).

6. Ръстът на средната глобална температура ще спре и 2017 г. няма да бъде рекордна – няма да бъде дори в топ 3 на най-топлите години в историята (UAH, RSS, HadCrut: осреднен резултат от наземните и сателитни данни).

7. Глобалните въглеродни емисии от изгаряне на горива и индустриални процеси няма да нараснат за 4-та поредна година (Global Carbon Project).

8. Инсталираните мощности и производството на енергия от ВЕИ ще се увеличат с двуцифрен процент (IEA).

9. Годишният брой на продадените електромобили (вкл. зареждащи се хибриди) ще надхвърли 1 000 000 за първи път в историята (EV-volumes).

10. Броят и количеството на нефтените разливи ще бъдат под средното ниво от първото десетилетие на 21 век (ITOPF).

11. Суровините няма да поскъпнат значимо – индексите на реалните средногодишни цени на фосилните горива, храните и индустриалните метали ще останат поне 33% по-ниски от пиковете, достигнати в периода 2007-2013 г. (Световна банка).

12. Глобалното потребление на ключови ресурси като нефт, газ, мед, желязо и алуминий ще продължи да расте за поредна година. Единствено въглищата ще продължат да падат надолу (USGS).

13. Въпреки горното, няма да се доближим до изчерпване на нито един невъзобновяем ресурс – общите доказани запаси на фосилни горива и индустриални метали ще бъдат поне с 50% по-високи отколкото през 2000 г. (USGS).

14. Броят на новооткритите и новоописани видове ще надхвърля поне 1000 пъти броя на обявените за изчезнали през годината (Червен списък на IUCN; други).

15. Минимум 5 вече обявени за изчезнали видове, ще бъдат открити отново (Червен списък на IUCN; други).

16. Минимумът на арктическия лед (в средата на септември) отново няма да бъде рекордно нисък (Charctic).

17. Темпът на обезлесяване по света ще остане поне 50% по-нисък от средния за първото десетилетие на 21 век (FAO, Световна банка). Всъщност 2017 г. има шансове да се окаже първата година, в която имаме нетен ръст на горите по света, но ние няма как да узнаем това със сигурност.

18. Защитените територии по света ще се увеличат като брой и площ (IUCN).

19. Земеделската продукция по света ще се увеличи, но без ръст на обработваемата земя (Световна банка).

20. Озоновата дупка над Антарктида ще бъде по-малка от средния размер от първото десетилетие на 21 век (NASA).

20+1: Вие ще прочете, чуете или гледате поне 10 пъти повече лоши, отколкото добри новини за околната среда.

Последното може да се промени, само ако редовно четете блогa на denkstatt на www.sutainability.bg

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара