Автор: Дария Хаджийска

Каква е ползата от доклада за устойчиво развитие?

Един от големите плюсове на доклада за устойчиво развитие е възможността пред организациите да изградят доверие, като се осмелят да бъдат прозрачни и да разкажат своята история на най-важните заинтересовани страни. Процесът по създаване на отчета за устойчивост често е и инструмент за управление и двигател за промяна в организацията.
Публикувано в списание „Икономист“.
Следва:

Споделете в социалните мрежи:

3 най-важни бизнес практики за устойчивост

Компаниите все още не разпознават възможностите, които имат с предоставяне на нефинансова информация за дейността си

„Откъде да започне една компания, която е поела ангажимент да се развива устойчиво и успешно?” e често задаван въпрос. Ето кои са топ 3 насоките, които мога да обобщя в резултат на професионалния си опит:

• Надеждни данни

• Система за управление

• Прозрачност чрез докладване и на нефинансова информация.

Защо се нуждаем от надеждни данни?

Данните са това, което дава на компаниите представа за критичните оперативни процеси и въздействия от бизнес дейността. Те помагат да се заложат конкретни и измерими цели, спрямо които да се следи напредъкът. За да покажем ангажиментите, усилията, постиженията си, трябват факти, а те идват именно чрез доброто управление на данни. Същите тези факти захранват системите за управление; вземането на решения; вътрешната и външната комуникация; докладите за корпоративна отговорност.

Следва:

Публикувано в Икономист

 

Споделете в социалните мрежи:

3-те най-важни бизнес практики за устойчивост

“Откъде да започне една компания, която е поела ангажимент да се развива устойчиво и успешно?”, ни питат обикновено компаниите. Три са нещата:
– Надеждни данни
– Система за управление
– Прозрачност, чрез докладване на нефинансова информация

Споделете в социалните мрежи: