Author: Лучия Карачорова

Търсим консултант с експертиза в управление на водите!

Конкретният опит, познания и умения, които търсим за позицията са да:

 • Има образование в някоя от следните области – природни науки, околна среда, управление на води, хидрология.
 • Владее Excel за анализ на данни и създаване на изчислителни модели.
 • Познава националното и европейското законодателство в областта на водите и околната среда.
 • Има предишен опит в изготвянето на специализирани доклади в областта на водите и околната среда.
 • Има познания по темите за ПУРБ и националните методологии в областта на водите.
Споделете в социалните мрежи:

Търсим консултант с експертиза по темата Кръгова икономика или управление на отпадъците!

Конкретният опит, познания и умения, които търсим за позицията са да:

 • Владее много добре английски език.
 • Може да мисли „извън кутийката на отпадъците“, като си представя възможностите за „кръгова оптимизация“ по целия жизнен цикъл на даден продукт.
 • Има познания по Закона за управление на отпадъци и съответните подзаконови актове, както и основните директиви и регламенти на ЕС, свързани с отпадъци.
 • Има познания по Better regulation guidelines и добро разбиране за законотворчеството в ЕС.
 • Има образование в някое от следните направления – европейски политики, (екологично) право, устойчиво развитие, икономика (с фокус върху околната среда).
 • Има предишен опит в общинска администрация или организация по оползотворяване на отпадъци и умения за прилагането на законодателството за отпадъците.
 • Има икономическата насоченост на мислене.
Споделете в социалните мрежи: