Автор: Лучия Карачорова

esg България

The greatest achievements of our clients in the Year 2021

We celebrated 2021 as our most successful year to date.
We reported huge growth in all key business metrics: revenue (+36%), profit, team (from 12 to 18 people), and remuneration. We worked on some great projects (75 in total) for a large number of clients (53 different organisations in total). We overcame all the difficulties. We moved to a great new office.

Споделете в социалните мрежи:

Търсим консултант „Анализ на жизнения цикъл“ 

Какво ми трябва, за да се присъединя към екипа?

Да работя с Excel на такова ниво, че да мога задълбочено даанализирам данни и да създавам изчислителни модели…

Споделете в социалните мрежи:

Какво е ESG?

С ESG назоваваме екологичните, социалните и управленските данни и показатели (откъдето идва и съкращението – Environment, Social and Governance) и се смята, че дефинира подходът в успешното управление на една компания. ESG поставя и акцент върху заинтересованите страни като служители, потребители и други групи. Това е модерното име на управлението на устойчивото развитие.

Споделете в социалните мрежи: