Автор: Nevena Davidova

Модели за устойчиво развитие

Приносът на един бизнес, било то чуждестранен или местен, вече далеч не се определя само с размера на директните инвестиции, създадените работни места или дарените средства за благотворителна кауза. Едно понятие все повече се „намества“ в корпоративния език през последното десетилетие, когато говорим за постижения на определена компания и нейното значение отвъд икономическите и финансови индикатори – корпоративната устойчивост започва да придобива по-конкретен смисъл и у нас, което в голяма степен се дължи на практиките, които международните компании носят наред със своето ноу-хау, корпоративни ценности и поведения.

Споделете в социалните мрежи:

Недооценените ползи от роботизацията

В последно време все по-често се говори и пише за роботизацията и нарастващата зависимост от „машините“ в бизнеса и живота ни. Като че ли обаче темата се коментира предимно през страховете от загуба на работни места и негативните последствия върху социалния капитал. Факт е, че при всички индустриални революции е налице страх от повишаване на безработицата. Практиката обаче показва, че развитието на технологиите води не само до изчезването на някои професии, но и до появата на нови. Затова ние решихме да обърнем внимание на позитивните социални въздействия и не достатъчно оценените ползи от бизнес гледна точка.

Споделете в социалните мрежи:

Безплатна подкрепа за проекти по енергийна ефективност в промишлени системи или улично осветление

За да повиши доверието на инвеститорите, ICP се фокусира върху стандартизирането на проекти за енергийна ефективност. Основните елементи, част от тази инициатива, са ICP протоколите и Investor Ready Energy Efficiency (IREE) сертификацията.

Споделете в социалните мрежи:

Стандартизирането на проекти за енергийна ефективност ще повиши доверието на инвеститорите

В момента енергийната ефективност не отговаря на нуждите на капиталовите пазари и пречките пред увеличаването на инвестициите са добре документирани – проектите често са прекалено малки, за да са интересни за институционалните инвеститори, методите за разработване и документиране не са стандартизирани, а наличният капацитет на финансовия сектор да оцени стойността и рисковете от един проект за енергийна ефективност е ограничен. За преодоляването на тези пречки напоследък се влагат много усилия в подкрепа на финансовите институции. Някои от по-значимите са разработените от EEFIG инструменти за оценка на проекти[i] , платформата за сравняване на проекти[ii], както и Investor Confidence Project (ICP)[iii].

Споделете в социалните мрежи: