Автор: Николай Михайлов

Europe against waste: is the private sector ready?

Several years ago at the Coca-Cola Company offices in London we were met with skepticism when we explained that the problem of plastic waste in the oceans would turn into the “new global warming”. No one in the large business sector wanted to believe that the most versatile material invented by humanity would become the subject of such heavy criticism, let alone that they would have to face regulatory measures aimed against its use.

Споделете в социалните мрежи:

Как се реализират на практика някои от принципите на кръговата икономика

Винаги е било модерно да се говори за новите тенденции. В икономиката тези разговори включват изкуствен интелект, роботизация, индустрия 4.0 и, отскоро, „кръговост“. През последните няколко години концепцията за кръгова икономика все по-често се представя като универсално решение на проблемите, свързани с неустойчивото потребление на суровини. Как, обаче, изглеждат тези обещаващи идеи, когато напуснат структурирания бит на университета и държавната администрация и навлязат в истинския свят – на бизнеса?
Публикувано в списание „Ютилитис“.
Следва:

Споделете в социалните мрежи: