Автор: Пенка Коркова

Създаване на споделена стойност

Концепцията за създаване на споделена стойност е сравнително „млада“ като формулировка, но пък се реализира отдавна. Както повечето хитри неща, тя е лесна за приложение, изисква малко повече първоначално премисляне, но пък дава добри резултати за вложените в нея ресурси.
Публикувано в списание „Икономист“.
Следва:

Споделете в социалните мрежи:

Как компаниите да остойностят социалните ефекти от дейността си и какво ще им донесе това

Оценяването и остойностяването на социалните въздействия може да бъде полезно за компаниите в различни аспекти – както за вземане на бизнес решения, така за публична комуникация. Зависи от конкретните нужди в съответния момент. Оценяването едновременно на икономически, екологични и социални въздействия по един и същи начин – с парично измерение, е чудесен начин да избегнете решения, които в дългосрочен план могат да доведат до загуба на стойност.
Публикувано в списание „Икономист“.
Следва:

Споделете в социалните мрежи:

Време за Матрицата

Матрицата на значимите теми е процес, който минава през няколко етапа. Започва с детайлен преглед на веригата за създаване на стойност и дефиниране на темите, които са свързани с всяка от дейностите и операциите, които тя обхваща. Следва приоритизиране на темите както по отношение на значението им за компанията, така и за заинтересованите страни. За финал разполагате с важните теми, които са с най-голямо значение за успеха на компанията.
Публикувано в списание „Икономист“.
Следва:

Споделете в социалните мрежи:

Шест стъпки, за да измерим резултатите от устойчивото управление

Често приемаме, че щом се полагат усилия със стремеж устойчивост, това сякаш от само себе си означава, че сме такива: изпълнен проект за енергийна ефективност означава, че сме отговорни към околната среда; подкрепата на смислени социални проекти ни прави социално отговорна компания… Ако беше толкова просто, щеше да е супер! За щастие в устойчивостта има обективни оценки. Получават се, когато проследим напредъка чрез индикатори, които сравняваме с даден момент от работата си, или по-конкретно – с базови стойности.
Публикувано в списание „Икономист“.
Следва:

Споделете в социалните мрежи:

Компанията и заинтересованите страни

Стъпките от процеса на управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни са: идентифициране на страните, оценяване на влиянието и интереса им към дейностите на компанията, определяне на нагласата им, поставяне на реалистични цели за взаимодействието с тях и избор на подход за ангажирането им, който съответства на целите.
Публикувано в списание „Икономист“.
Следва:

Споделете в социалните мрежи:

Началото – Materiality Assessment

Първата стъпка към създаването на програми, стратегии или доклади за устойчивост е една – изготвянето на т.нар. Мateriality Аssessment, или оценката на значимите теми. Именно това е инструментът, с който започваме работата по смислена политика за устойчиво развитие с ясна полза за репутацията на компанията и с реални резултати. Какво обхваща Мateriality Аssessment? Краткият отговор е „определяне на най-важните теми за всяка организация“.
Публикувано в списание „Икономист“.
Следва:

Споделете в социалните мрежи:

Шест важни стъпки при изготвянето на нефинансов доклад

Изискването е залегнало в Закона за счетоводството – от тази година големи компании от обществен интерес за пръв път трябва да изготвят нов вид официални отчети, описващи нефинансовите резултати и цели на компанията. Това включва предоставяне на информация по теми като околна среда, служители, заинтересовани страни, човешки права, корупция. Докладването по тези теми е предизвикателство за всяка компания, която до момента не се е сблъсквала с подготвянето на подобни отчети.
Публикувано в списание „Икономист“.
Следва:

Споделете в социалните мрежи:

Нефинансовият отчет – що е то и какво трябва да съдържа?

Накратко, вече трябва да се отчитат информация и данни за състоянието, резултатите и насоките на развитие на компанията, както и информация за въздействието ѝ върху околната и социалната среда (като част от годишните финансови отчети или да се създадат отделни декларации). Не са малко фирмите, които нямат опит в изготвянето на нефинансови доклади и съответно си задават редица въпроси за съдържанието, като например каква информация трябва да се включи в този доклад, как да бъде описана, как трябва да изглежда и т.н.
Публикувано в списание „Икономист“.
Следва:

Споделете в социалните мрежи:

Нефинансов отчет на фирмите от тази година. Кои са задължени да го правят?

От тази година започва да се прилага ново изискване за бизнеса – част от фирмите в България ще бъдат изправени пред предизвикателството на нефинансово докладване. Какво означава това? Че една голяма група компании и публичните дружества в страната вече са длъжни, заедно с финансовия си отчет за предходната година, да подготвят и публикуват също отчет, съдържащ нефинансова информация. Изискването е заложено в Директива 2014/95/EU на Европейския парламент за докладване на нефинансова информация и е част от изменения в Закона за счетоводството. Компаниите обаче трябва да се организират много бързо, защото първите нефинансови доклади трябва да бъдат издадени в срок до 30.6.2018 г.

Какво представлява нефинансовия отчет?

Следва:

Публикувано в Твоят Бизнес

Споделете в социалните мрежи:

Развихря ли се нова стихия от изисквания за бизнеса?

Задачата за изработването на подобен доклад засега е просто изискване към бизнеса и не е разпознато като предимство. В същото време, промяната в закона е добър инструмент за комуникация с различни заинтересованите страни и за управление на репутацията: събирането и представянето на нефинансова информация дава възможност на мениджърите да преосмислят и представят важни аспекти от политиките, процесите, резултатите и рисковете пред компанията, които влияят съществено върху присъствието й на пазара.

Споделете в социалните мрежи:

Локални теми vs. Глобални CSR политики

Ако получавах по левче всеки път когато някой колега от международна компания ми споделеше, че се занимава с дадена CSR инициатива, само защото компанията-майка я смята за важна… вероятно щях да съм събрала като за почивка в Сицилия. Вярно, реализирането на CSR инициативи по желание на компанията-майка допринасят за повдигането на нови теми и в нашето общество, но често се усещат като загуба на ценни ресурси – време, пари, нерви.  

Споделете в социалните мрежи:

Кои са CSR инициативите на бизнеса в България?

Някак популярно е схващането, че една инициатива за социална отговорност е устойчива, тъй като се изпълнява ежегодно в продължение на n брой години. Други инициативи са подкрепяни, защото без корпоративните си спонсори, те не биха се осъществявали изобщо. Една голяма част от инициативите пък са свързани с еднодневни събития, които имат за цел да информират по актуални въпроси.

В denkstatt не бихме прибързали да наречем тези инициативи устойчиви.

Споделете в социалните мрежи:

Целите за Устойчиво Развитие на ООН: пак очакване към бизнеса

Когато политиците измислят нови задачи пред обществото, обикновено в крайна сметка всички възлагат очакванията си на бизнеса да ги изпълнява. Така е и с новите цели на ООН за устойчиво развитие, които забележимо или не започват да формират дневния ред – какво се говори по медиите; как се разглеждат набелязаните проблеми; какви регулации се приемат – и в крайна сметка – каква работа ще се върши, за да се спаси светът незабавно или поне в рамките на до 2030 година.

Затова решихме, че е добре да ви дадем гледната си точка за това какво са тези цели, как ги разбираме ние и какво означават те за вас.

Споделете в социалните мрежи: