Автор: Пенка Коркова

Развихря ли се нова стихия от изисквания за бизнеса?

Задачата за изработването на подобен доклад засега е просто изискване към бизнеса и не е разпознато като предимство. В същото време, промяната в закона е добър инструмент за комуникация с различни заинтересованите страни и за управление на репутацията: събирането и представянето на нефинансова информация дава възможност на мениджърите да преосмислят и представят важни аспекти от политиките, процесите, резултатите и рисковете пред компанията, които влияят съществено върху присъствието й на пазара.

Споделете в социалните мрежи:

Локални теми vs. Глобални CSR политики

Ако получавах по левче всеки път когато някой колега от международна компания ми споделеше, че се занимава с дадена CSR инициатива, само защото компанията-майка я смята за важна… вероятно щях да съм събрала като за почивка в Сицилия. Вярно, реализирането на CSR инициативи по желание на компанията-майка допринасят за повдигането на нови теми и в нашето общество, но често се усещат като загуба на ценни ресурси – време, пари, нерви.  

Споделете в социалните мрежи:

Кои са CSR инициативите на бизнеса в България?

Някак популярно е схващането, че една инициатива за социална отговорност е устойчива, тъй като се изпълнява ежегодно в продължение на n брой години. Други инициативи са подкрепяни, защото без корпоративните си спонсори, те не биха се осъществявали изобщо. Една голяма част от инициативите пък са свързани с еднодневни събития, които имат за цел да информират по актуални въпроси.

В denkstatt не бихме прибързали да наречем тези инициативи устойчиви.

Споделете в социалните мрежи:

Целите за Устойчиво Развитие на ООН: пак очакване към бизнеса

Когато политиците измислят нови задачи пред обществото, обикновено в крайна сметка всички възлагат очакванията си на бизнеса да ги изпълнява. Така е и с новите цели на ООН за устойчиво развитие, които забележимо или не започват да формират дневния ред – какво се говори по медиите; как се разглеждат набелязаните проблеми; какви регулации се приемат – и в крайна сметка – каква работа ще се върши, за да се спаси светът незабавно или поне в рамките на до 2030 година.

Затова решихме, че е добре да ви дадем гледната си точка за това какво са тези цели, как ги разбираме ние и какво означават те за вас.

Споделете в социалните мрежи: