Автор: Пенка Коркова

Началото – Materiality Assessment

Първата стъпка към създаването на програми, стратегии или доклади за устойчивост е една – изготвянето на т.нар. Мateriality Аssessment, или оценката на значимите теми. Именно това е инструментът, с който започваме работата по смислена политика за устойчиво развитие с ясна полза за репутацията на компанията и с реални резултати. Какво обхваща Мateriality Аssessment? Краткият отговор е „определяне на най-важните теми за всяка организация“.
Публикувано в списание „Икономист“.
Следва:

Споделете в социалните мрежи:

Шест важни стъпки при изготвянето на нефинансов доклад

Изискването е залегнало в Закона за счетоводството – от тази година големи компании от обществен интерес за пръв път трябва да изготвят нов вид официални отчети, описващи нефинансовите резултати и цели на компанията. Това включва предоставяне на информация по теми като околна среда, служители, заинтересовани страни, човешки права, корупция. Докладването по тези теми е предизвикателство за всяка компания, която до момента не се е сблъсквала с подготвянето на подобни отчети.
Публикувано в списание „Икономист“.
Следва:

Споделете в социалните мрежи:

Нефинансовият отчет – що е то и какво трябва да съдържа?

Накратко, вече трябва да се отчитат информация и данни за състоянието, резултатите и насоките на развитие на компанията, както и информация за въздействието ѝ върху околната и социалната среда (като част от годишните финансови отчети или да се създадат отделни декларации). Не са малко фирмите, които нямат опит в изготвянето на нефинансови доклади и съответно си задават редица въпроси за съдържанието, като например каква информация трябва да се включи в този доклад, как да бъде описана, как трябва да изглежда и т.н.
Публикувано в списание „Икономист“.
Следва:

Споделете в социалните мрежи:

Нефинансов отчет на фирмите от тази година. Кои са задължени да го правят?

От тази година започва да се прилага ново изискване за бизнеса – част от фирмите в България ще бъдат изправени пред предизвикателството на нефинансово докладване. Какво означава това? Че една голяма група компании и публичните дружества в страната вече са длъжни, заедно с финансовия си отчет за предходната година, да подготвят и публикуват също отчет, съдържащ нефинансова информация. Изискването е заложено в Директива 2014/95/EU на Европейския парламент за докладване на нефинансова информация и е част от изменения в Закона за счетоводството. Компаниите обаче трябва да се организират много бързо, защото първите нефинансови доклади трябва да бъдат издадени в срок до 30.6.2018 г.

Какво представлява нефинансовия отчет?

Следва:

Публикувано в Твоят Бизнес

Споделете в социалните мрежи:

Развихря ли се нова стихия от изисквания за бизнеса?

Задачата за изработването на подобен доклад засега е просто изискване към бизнеса и не е разпознато като предимство. В същото време, промяната в закона е добър инструмент за комуникация с различни заинтересованите страни и за управление на репутацията: събирането и представянето на нефинансова информация дава възможност на мениджърите да преосмислят и представят важни аспекти от политиките, процесите, резултатите и рисковете пред компанията, които влияят съществено върху присъствието й на пазара.

Споделете в социалните мрежи: