Категория: Кой е устойчив?

Оценка на жизнения цикъл – какво е пълното въздействие на един продукт?

Въздействието на продуктите върху околната среда е тема, с която модерният човек е добре запознат – ежедневно сме засипвани от приказки за въглеродни емисии, замърсяване на въздуха, изчерпване на ресурсите и т.н. Безспорно, човешката дейност влияе на околната среда по множество начини. Възниква обаче логичен въпрос ‑ кое въздействие е по-важно? Този въпрос си задават и в The Coca-Cola Company през далечната 1969 г., за които е изготвена първата в света оценка на жизнения цикъл (LCA – Life Cycle Assessment).

Споделете в социалните мрежи:

Защо Декларациите за екологично въздействие са растяща тенденция в строителния сектор?

Ако до преди няколко години Декларациите за екологично въздействие на продуктите (EPD ‑ Environmental Product Declarations) бяха нещо екзотично и не съвсем познато, то днес определено се забелязва тенденцията на все по-голям интерес към тях и то конкретно в строителния бранш. Нарастващият брой на тези Декларации в Централна и Западна Европа все още не се отчита така осезаемо в България, но все по-често те се превръщат в тема с все по-сериозен интерес и запитвания от компании на нашия пазар.

Споделете в социалните мрежи:

Скърбим за липсата на чужди инвестиции: А защо гоним печалбите на българските компании в чужбина?

„Сривът на чуждите инвестиции е пълен, отчете стопанската камара“: Подобни заглавия помитат като лавина медийния пейзаж в последните дни, но всъщност ги четем почти ежегодно. Жалваме се как няма инвестиции на зелено в икономиката ни, като това особено силно важи за тежката индустрия. Забравете за момент десетките заводи за сглобяване на разни неща и се замислете кога последно някой е изградил значим промишлен комплекс, който да добива и/или преработва наши суровини, на гола поляна у нас? Сещам се само за рафинерията за биодизел на Астра Биоплант край Русе, която се случва благодарение на субсидирането на биогоривата и ТЕЦ AES Гълъбово, реално заместващ затворените малки блокове на АЕЦ Козлодуй – цената, която дълго ще плащаме като входна такса за ЕС. Всичко друго са инвестиции в няколкото оцелели след 90-те съществуващи предприятия.

Следва:

Публукувано в Капитал

Споделете в социалните мрежи:

Началото – Materiality Assessmen

Оценката на значимите теми за компанията и за заинтересованите от дейността ѝ страни е ключов инструмент в корпоративната устойчивост

Когато говорим за корпоративна устойчивост, често ни питат какво точно означава управлението на бизнес въздействията в полза на компанията. И обикновено този въпрос е последван от втори – кои точно въздействия трябва да се управляват. Категорично мога да кажа, че първата стъпка към създаването на програми, стратегии или доклади за устойчивост е една – изготвянето на т.нар. Мateriality Аssessment, или оценката на значимите теми. Именно това е инструментът, с който започваме работата по смислена политика за устойчиво развитие с ясна полза за репутацията на компанията и с реални резултати.

Какво обхваща Мateriality Аssessment? Краткият отговор е „определяне на най-важните теми за всяка организация“.

Следва:

Публикувано в Икономист

Споделете в социалните мрежи:

3 най-важни бизнес практики за устойчивост

Компаниите все още не разпознават възможностите, които имат с предоставяне на нефинансова информация за дейността си

„Откъде да започне една компания, която е поела ангажимент да се развива устойчиво и успешно?” e често задаван въпрос. Ето кои са топ 3 насоките, които мога да обобщя в резултат на професионалния си опит:

• Надеждни данни

• Система за управление

• Прозрачност чрез докладване и на нефинансова информация.

Защо се нуждаем от надеждни данни?

Данните са това, което дава на компаниите представа за критичните оперативни процеси и въздействия от бизнес дейността. Те помагат да се заложат конкретни и измерими цели, спрямо които да се следи напредъкът. За да покажем ангажиментите, усилията, постиженията си, трябват факти, а те идват именно чрез доброто управление на данни. Същите тези факти захранват системите за управление; вземането на решения; вътрешната и външната комуникация; докладите за корпоративна отговорност.

Следва:

Публикувано в Икономист

 

Споделете в социалните мрежи: