denkstatt България през 2020 г.

Екипът на denkstatt България расте и се нуждае от нови попълнения. С цел да възбудим интереса на повече хора, които споделят нашите цели и ценности, решихме да започнем да споделяме малко повече информация за дейността си.

В denkstatt България подкрепяме клиентите си, за да могат да осигуряват по-добър живот на всички ни и по-високо качество на околната среда, докато се развиват и печелят. Анализираме аспекти на бизнеса им в общия контекст и този на дългосрочната им стратегия. Създаваме планове, доклади, оценки, предпроектни проучвания, въвеждаме системи, както и изпълняваме конкретни проекти и задачи, свързани с организационно развитие или работа с различни групи заинтересовани страни. Занимаваме се основно с управлението на теми като устойчиво развитие, околна среда, въздух, климат, енергия, декарбонизация, отпадъци, кръгова икономика, регионално развитие, прозрачност и отчетност и т.н. Често правим неща, които са напълно нови – не само за България. Повечето ни проекти изискват комбинация от знания и опит, свързани с икономическите, социални и екологични аспекти на бизнеса на клиента, тоест налага се добре да го разбираме.

В началото на 2020 г. виждахме обещаващ хоризонт – имахме много проекти, бяхме пред сключване на договори с нови големи клиенти, екипът растеше… Тогава дойде пандемията и от днес за утре всички се оказахме затворени по къщите си и без пряк контакт както помежду си, така и с клиенти и партньори.

Бързо се подготвихме за удара – орязахме всякакви нежизненоважни разходи, инвестирахме в работа от къщи, започнахме са събираме вземания и издадохме множество фактури за вече свършена работа. Ограничихме изплащането на дяловете от печалбата към акционерите и екипа си и поехме ангажимент да запазим всеки един от тях, поне до септември, колкото и да ни струва това… И заработихме виртуално.

Нещата се получиха неочаквано добре в оперативен план. Благодарение на изключителната лична отговорност на всеки един служител на фирмата и добрата спойка помежду ни след дългогодишна работа заедно, накрая отчитаме най-силната година в историята на фирмата, в която:

 • Изпълнихме 71 проекта за 49 различни клиента.
 • Направихме рекордни за историята на фирмата приходи (малко над 1 млн. лв.) при относително добра норма на печалба (12%). Над 90% от приходите са реализирани от вътрешния ни екип – рядко работим с външни експерти.
 • Запазихме екипа си от 13 души. Голяма част от тях са сред най-добрите експерти в специалността си. При това не само в България.
 • Вдигнахме нивото на заплатите и към края на 2020 г. постигаме целта си за средната нетна заплата на служителите във фирмата.
 • Отчетохме най-високото ниво на ангажираност на служителите и доверие в компанията сред офисите на групата denkstatt, измерено чрез международното проучване Great Place to Work (88%).
 • 82% от приходите ни са от работа с частни клиенти. Много малък процент от тях са свързани с някакви форми на субсидиране или грантове. Клиентите ни масово си плащат от собствените си джобове.
 • Работим почти само с големи компании. Dundee Precious Metals и системата на Coca-Cola остават най-големите ни клиенти за поредна година.
 • Сред институционалните ни клиенти изпъкват Европейската комисия (ГД Околна среда, Енергетика, Климат) и Световната банка (която всъщност изпълнява проекти за МОСВ), на които помагаме преди всичко в изготвянето и/или оценяването на екологични политики и програми.
 • В България работим пряко само с ИАОС (правим Националната инвентаризация на парниковите емисии в сектор Енергия) и сключихме първия си договор с АПИ. Столична община остава единственият ни клиент сред местните власти, а грантове почти нямаме.
 • Разбивката по браншове е доста показателна: Мините и металите са напред, хранителният и енергийният ги догонват. Работим с почти всички чужди вериги магазини в България и с два телекома. Все повече работа имаме с клиенти от секторите текстил, отпадъци, ВиК, хартия, биотехнологии.
 • Около 50% от приходите ни са от проекти и клиенти на външния пазар, където се конкурираме с водещите международни консултантски компании със седалища в Лондон, Брюксел, Париж, Амстердам Цюрих, Берлин.
 • Реализирахме все повече проекти през глобалната консултантска мрежа за устойчиво развитие INOGEN – за клиенти като Vestas, VMware, Expedia, HP.
 • Затвърдихме сътрудничеството с някои от най-големите международни консултантски компании, с които работим вече почти десетилетие – основно Wood Group & ICF International.

В заключение: През 2020 г. не просто оцеляхме, а станахме още по-силни и успешни.

Това не означава, че работата онлайн носи само позитиви. Напротив, лично аз усещам как екипният дух страда все повече, ръстът на знанията и опитът ни е ограничен от липсата на посещения на терена на клиента, близостта ни с клиентите се изпарява, а достъпът до нови контакти намалява. Затова много се надявам през 2021 г. да се върнем към нормалност.

За новата година обещавам да започнем да споделяме повече за работата си по конкретни проекти и клиенти.

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара